Het Breindomein

Voor wie wil veranderen wat ingewikkeld is.

dit bieden we_het breindomein

Dit bieden we

Wij bieden tijdelijke steun, denk- en doekracht, helderheid en creativiteit vanuit deze activiteiten:

  • Interimmanagement bij tijdelijke uitval
  • Interimmanagement als tool voor verandering
  • Probleemanalyse en opzet verandermanagement
  • Sturing van veranderprocessen
  • Individuele coaching gericht op oplossen, veranderen, verbeteren
  • Groepstraining gericht op oplossen, veranderen, verbeteren
  • Sturing op individuele casuïstiek

Zo werken we

We werken in omgevingen die werken voor mensen in Nederland. En we ondersteunen bij vastgelopen vragen.
Onze werkwijzen heeft altijd 3 kenmerken:

Groot denken, klein doen

Een droom kan de basis zijn voor verandering, deze opdelen in behapbare en concrete stappen zorgt voor de energie om door te zetten. Wij helpen met het formelen van de droom, maar zeker ook met het maken van het pad er naartoe.

Ondersteunen wat in potentie al goed werkt

Er is altijd een voedingsrijke bodem voor verandering. Daar ligt het vertrekpunt, niet in het los van de realiteit organiseren van een verandering. Die voedingsrijke bodem helpen wij te vinden en te versterken.

Samen veranderen

Dit klinkt soft, maar is de realiteit. Verandering is besmettelijk. In positieve zin en in negatieve zin. Verandert één persoon, dan veranderen er meer. Om een verandering te stimuleren werken we daarom samen met alle betrokken individueel en in groepsverband. Al doende leren staat daarbij centraal.

Onze klanten

Je komt ons tegen in omgevingen die werken voor mensen in Nederland: overheden, scholen, ziekenhuizen, gemeenten, noem maar op.